A A A
Askim Regn 5
Skolejente

Askimskolens kvalitetsplan 2019 - 2020

Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt. 
(St.meld. nr. 31)

Benytt menyen til å navigere i planen.

Lenkesamling

Kunnskapsløftet

Stortingsmeldinger

Skolefritidsordningen

Interaktiv læring

Dokumenter

Ingen filer i mappen.