A A A
Askim Regn 5

Askims vennskapskommuner

 

Vennskapskommuner
Finland Sverige
 badge button finland flag  400 clr  .png  badge button sweden flag  400 clr  .png
Vanda
(Finland)

Huddinge
(Sverige)


Historie
Vennskapsbytanken oppsto allerede før annen verdenskrig, hvor foreningen Norden tok initiativ til å etablere den første forbindelse mellom Uddevalla i Sverige og Thisted i Danmark i 1939. Krigen satte en stopper for videre utvikling, men allerede i 1945 tok man opp ideen.

Forslag til forbindelser mellom byer eller kommuner i Danmark og Sverige ble satt i gang. Deretter fant man en passende norsk by, så kom turen til Finland: Der var det enklere, fordi man hadde igangsatt en rekke forbindelser mellom Sverige og Finland under krigen. Sverige hadde sendt tøy og hjalp barn i mange finske kommuner i denne perioden.

I dag
Pr. 2016 er Huddinge i Sverige og Vanda i Finland våre vennskapskommuner.

Våre vennskapsforbindelser utveksler forskjellige former for konferanser og arrangementer innenfor ulike fagområder, idrett, politiker- og arbeidstakerutvekslinger. Disse bidrar til både å knytte hyggelige og vennskapelige forbindelser, og til utveksling av erfaringer i mellom landene.