A A A
Askim Regn 5

1919 Søknadsskjema for opptak

1919-gruppa skal gi tilpasset skoletilbud til barn med psykisk utviklingshemming i lett til moderat grad. Det skal foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT med en anbefaling om alternativt skoletilbud. Søknadsfrist 15. februar.

Fyll ut feltene under og trykk på "Send inn søknad". Søknaden sendes da til vårt postmottak.

Vi søker plass ved Askimbyen skole (1919-gruppa) fra skoleåret 2018 - 2019.


Innholdet i skoletilbudet:

Det blir nedsatt en ansvarsgruppe bestående av representanter fra foresatte, PPT og skole. Gruppa skal være med på å utarbeide innholdet i skoletilbudet.