A A A
Askim Klarvær 23
Klasserom

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Sitat Opplæringsloven § 4a:

"Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis."
 
Ønsker du slik opplæring, fyller du ut skjemaet under.
Skjemaet sendes automatisk til kommunens postmottak for registrering.

PERSONALIA


Kjønn*


Tips en venn Skriv ut