A A A
Askim Regn 5

Tårnhuset dagsenter

Tårnhuset dagsenter gir først og fremst et dagtilbud til de som ikke kan nyttiggjøre et annet tilrettelagt arbeid. Enkelte i brukergruppen har i tillegg til en psykisk utviklingshemming også fysiske tileggshandikap.

Tårnhuset dagsenter gir et tilrettelagt aktiviserings- og stimuleringstilbud for psykisk utviklingshemmede. Hovedmålet er trivsel og individuell utvikling for den enkelte bruker.

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Sletta 2
Besøksadresse Sletta 2, 1807 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon 477 93 746
E-post postmottak@askim.kommune.no