A A A
Askim Regn 5

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen) kan søke om BPA.

Trenger du mer informasjon eller ønsker å være en personlig assistent eller du vil søke om denne tjenesten, kan du kontakte kontoret for tjenestetildeling.

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Løkentunet
Besøksadresse Løkenveien 16,  Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 15 00
Telefaks +47 69 88 29 38
E-post postmottak@askim.kommune.no