A A A
Askim Regn 5
hus bilde

Boliger

Askim kommune har boliger for

  • psykisk syke mennesker
  • mennesker med psykisk utviklingshemning
  • mennesker med ulike typer funksjonssvikt som trenger bistand
  • vanskeligstilte mennesker som trenger midlertidig bolig
  • omsorgsbolig for eldre
Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Informasjon Rådhuset
Besøksadresse Skolegaten 12, 1807 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 10 00
Telefaks +47 69 84 43 90
E-post postmottak@askim.kommune.no