A A A
Askim Regn 5
hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien

Askim kommune har tjenester som gir pleie og omsorg for personer som bor i eget hjem. Målet er å yte hjelp til enkeltpersoner og familier i situasjoner der personene selv ikke kan ivareta sin egen helse. Dette kan være for en kort periode eller over lang tid. Hjemmesykepleien har base på Løkentunet.

Hjemmesykepleien er delt inn i 3 fagteam:

  • Hjemmesykepleien Team A - tlf 456 00 836 
  • Hjemmesykepleien Team B - tlf 400 31 489
  • Hjemmesykepleien Team C - tlf 949 69 069
  • Alarmtelefon natt (mellom kl 22.00-07.00) er 47 45 84 18

Hjemmesykepleien treffes lettest mandag til fredag kl 12.30-14.30

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Løkentunet
Besøksadresse Løkenveien 16, 1813 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 476 94 096
Telefaks +47 69 88 29 38
E-post

 

postmottak@askim.kommune.no