A A A
Askim Regn 5
brooms-57256_1920

Hjemmehjelp - praktisk bistand

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp.

Trenger du mer informasjon eller hjelp til å søke, kan du kontakte kontoret for tjenestetildeling.

Priser i Askim kommune

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Løkentunet
Besøksadresse Løkenveien 16, 1813 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 15 00
   
E-post postmottak@askim.kommune.no