A A A
Askim Regn 7

Løkentunet sykehjem

Løkentunet sykehjem består av åtte bogrupper herav en skjermet enhet. I tillegg har sykehjemmet to avdelinger for korttidsopphold; korttid/rehabilitering, avlastning og palliativ enhet. Sykehjemmet har totalt 108 plasser. 33 er korttidsplasser.  Pasienter/beboerne har tilgang til kantine, frisør og fotpleie. Det er tilgang på lege 4 dager i uka. Det arrangeres forskjellige tilstelninger i "gågata" inne på Løkentunet, blant annet den kulturelle spaserstokk og "Livsglede for eldre" fra videregående skole. Det er ikke faste besøkstider på sykehjemmet.

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Løkentunet
Besøksadresse Løkenveien 16, 1813 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 15 00
Telefaks +47 69 88 29 38
E-post postmottak@askim.kommune.no

                                                                                               

Brosjyre for sykehjemmet

 

Tips en venn Skriv ut