A A A
Askim Regn 5
health-2082630_1280

Omsorgstjenester i kommunen

Kommunene skal sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det.

Askim kommune har et helsetjenestetilbud som innbefatter både helsefremmende og forebyggende arbeid, samt ulike omsorgstjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Dersom du trenger hjelp fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan få informasjon, råd og veiledning og hjelp til søknader.

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested - Omsorgstjenester Løkentunet
Besøksadresse Løkenveien 16,  1813 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 15 00
Telefaks +47 69 88 29 38
E-post postmottak@askim.kommune.no
Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested - Helsetjenester      Familiens Hus/ Primærhelse
Besøksadresse Torggata 5, 1830 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 10 01
Telefaks +47 69 84 43 83
E-post postmottak@askim.kommune.no

 

Lenke til Helsebiblioteket
Logo Lenke til Helsebiblioteket
Helsebiblioteket

Helseinformasjon kan du finne på nettstedet til helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no