A A A
Askim Regn 5

Fellesskapet Aktivitetssenter

Et aktivitetstilbud for mennesker som har utfordringer med sin psykiske helse, sliter med rus eller trenger sosialisering. Vi er organisert under virksomheten Familiens Hus.

Fellesskapet Aktivitetssenter er et åpent lavterskeltilbud til voksne mennesker som er bosatt i Askim kommune. Her trengs ingen søknad eller henvisning.

Vi har åpent hver ukedag fra kl 8.30-14.30. Vi skal bidra til at brukeren opplever å ha en aktiv og meningsfull tilværelser i fellesskap med andre, og legger opp til aktiviteter utfra brukerens behov. Det legges vekt på trivsel, trygghet, gode holdninger og individuell utvikling. Vi samarbeider tett med «prosjekt 18-25», Kultur og Fritid og de forskjellige instansene i Familiens Hus. Aktivitetssenteret har et aktivitetsrom, kjøkken/kafé, trimrom, datarom, TV-rom m/bibliotek og flotte uteområder. Vi har felles måltider 2 ganger om dagen til kostpris. Måltidene og aktivitetene blir til gjennom brukermedvirkning.

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Parkveien 1B
Besøksadresse Parkveien 1B, 1807 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon 477 96 762  
Mobil 468 23 500 - Hilde Blomlie
E-post postmottak@askim.kommune.no