A A A
Askim Lett sludd 1
servicetorget15

Servicetorget

Servicetorget i Askim er møtestedet mellom publikum og det offentlige. Servicetorget er samlokalisert med bibliotek. boligkontor og NAV.

Chat med oss!

Servicetorget består av avdelingsleder og 5 servicekonsulenter. Servicetorgets oppgave er å gjøre kommunale og andre offentlige tjenester lett tilgjengelige, på ett sted for innbyggerne i kommunen.

Servicetorget
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Rådhuset
Besøksadresse Skolegata 12, 1830 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 10 00
Telefaks +47 69 68 10 99
E-post postmottak@askim.kommune.no

 

Dette er noen av tjenestene vi kan hjelpe deg med;

 • Billetter til Askim Kulturhus
 • Informasjon ifht. mindre byggearbeider
 • Utskrift av nabolister, reguleringsplaner, bestemmelser, bygningstegninger, situasjonskart og ledningskart
 • Informasjon og veiledning vedr. barnehage- og SFO-plass
 • Transportstøtte til bevegelseshemmede (TT-kort)
 • Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede (HC-kort)
 • Ledsagerbevis
 • Veiledning i utfylling av skjemaer
 • Informasjon om renovasjon og salg av søppelsekker
 • Utlån av krykker
 • Skjenk- og serveringsbevilling
 • Enkle byggesakshenvendelser
 • Leie av idrettsanlegg
 • Informasjon om kommunal fakturering
 • Kopiering og bekreftelse av rett kopi

 

 

 

Tips en venn Skriv ut