A A A
Askim Tåke 4

Byggesaker

Skal du bygge vil du her kunne få en enkel veiledning om hvordan du skal søke om tillatelse. Større prosjekter er ikke omhandlet av denne veiledningen.

Byggesaker behandles i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det er tiltakets art, altså hva du skal bygge som er avgjørende for hvordan du skal søke om tillatelse. Disse reglene er like i alle kommuner.

Før du setter spaden i jorda må du undersøke om tiltaket kommer i konflikt med kabler eller rør som ligger i bakken.
Du står selv ansvarlig for skader som oppstår ved ikke å ha undersøkt. I tillegg må du skaffe deg oversikt over reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser for din eiendom. Slike opplysninger kan du få ved å ta kontakt med:

Askim kommune, Servicetorget, tlf. 69 68 10 00
e-post: postmottak@askim.kommune.no

Her finner du nødvendige skjemaer

Ofte stilte spørsmål om byggesak
 

 

Tips en venn Skriv ut