A A A
Askim Klarvær 8

Kontrollutvalget

Her finner du Kontrollutvalgets møteinnkallinger og protokoller

Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid:

  • Påse at organisering, saksforberedelse og beslutningsprosess i de politiske organer og administrasjon fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn ovenfor innbyggerne og andre som berøres av vedtakene.
  • Sikre gode rutiner som overholdes slik at politikerne og administrasjon får et godt rykte blant innbyggerne og overordnet myndighet.
  • Maksimere den allmenne tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte.

Kontrollutvalget holder sine møter i Askim rådhus - møterom Rudsmosen (ved kantinen). Møtene starter vanligvis kl. 17.30 og er åpne for publikum.

Møteplan for høsten 2018:
Mandag 24. september kl. 17.30 møterom Rudsmosen, Askim rådhus
Mandag 19. november kl. 17.30 møterom Rudsmosen, Askim rådhus
 

Kontrollutvalgets medlemmer

Navn Navn
Jan Terje Kristiansen (Ap) leder Kåre Sundbrei (Ap)
Thomas Markento Andresen, (H) nestleder  Gunn Melnæs (V)
Bodil Huse (Sp)  


Varamedlemmer

Navn Navn
Lill Marie Tollerud (SV) Knut Bakken (H)
Arnfinn Løken (Sp) Kari Lonnechen (H)
Vibeke Aars-Nicolaysen (Ap) Rune Bystrøm (H)
Liv Hvesser (Ap)  

 Lisbeth Malt (MDG)

Kontrollutvalgets sekretariat

Type kontakt Kontaktinformasjon
Kontrollutvalgets sekretariat: Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøksadresse: Industriveien 6, 1890 Rakkestad
Postadresse: Industriveien 6, 1890 Rakkestad
Telefon: 69 22 41 60
Telefaks: 69 22 41 61
Mobil: 908 55 384
E-post: iokus@fredrikstad.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
599Kb   2016-08-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
21M   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
26M   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-04-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
41M   2016-04-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2016-04-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
690Kb   2016-01-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
627Kb   2015-11-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-08-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2015-06-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
18M   2015-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2015-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2015-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
392Kb   2015-01-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2014-11-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2014-09-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
449Kb   2014-05-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
20M   2014-05-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
20M   2014-05-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2014-05-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2014-01-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2013-11-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-08-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2013-04-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2013-02-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2012-10-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
775Kb   2012-08-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
189Kb   2012-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
479Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
136Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
20Kb   2012-02-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
102Kb   2012-02-24

Protokoller

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
115Kb   2016-05-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2016-01-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
153Kb   2016-02-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
130Kb   2015-09-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
325Kb   2015-09-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
497Kb   2015-09-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
133Kb   2015-02-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
154Kb   2014-12-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
154Kb   2014-10-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb   2014-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2013-11-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
131Kb   2013-08-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2013-06-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
137Kb   2013-05-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
152Kb   2013-02-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
140Kb   2012-11-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
100Kb   2012-09-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
107Kb   2012-06-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
184Kb   2012-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
141Kb   2012-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
152Kb   2012-02-24