A A A
Askim Tåke 4
Thor Hals

Ordførerens side

Velkommen til Askim kommune
av ordfører Thor Hals (Høyre)

Velkommen til en spennende by i vekst – Kraftsenteret Askim!

Regionsenteret Askim ble by i 1996, og har siden hatt en jevn og god vekst på flere områder. Folketallet er nå over 15 000, og vi vokser med mellom 100 og 200 personer i året. Med flere innbyggere kommer også mer aktivitet.

I Askim er vi opptatt av gode oppvekstsvilkår for barn og unge. I Askim har vi full barnehagedekning, 5 bra barneskoler og vi har i disse dager startet bygging av en ny ungdomsskole. I tillegg til gode skoler, har også Askim flotte idrettsanlegg, med Askimhallen, kunstgress, skatepark og Østfoldbadet for å nevne noe.

Det er kort vei til skog og mark og flotte rekreasjonsområder med mange oppmerkede turstier.

Vi har i mange år kalt oss kulturkommunen Askim. Vi har et rikt kultur-, lag og foreningsliv. Med vår storstue Askim kulturhus som et naturlig midtpunkt.

Askim har en strategisk god beliggenhet, med bare 50 km til Oslo og 30 km til EU. Dette gjenspeiles også i befolkningen, da vi har mange som pendler inn mot Oslo.

Vi har et variert næringsliv, som har vært i endring siden Viking la ned i 1991, fra industri til handel og andre tjenesteytende næringer. Askim er et naturlig handelssentrum for hele Indre Østfold regionens 60 000 innbyggere. Det gjenspeiles også i stadig nye og gode varierte tilbud.

Vi har hatt fokus på sentrumsutvikling, og vi har nå etter hvert fått et sentrum vi kan være stolte og glad i. Her er det yrende folkeliv og hyggelig sosiale møteplasser.

Velkommen til Askim, og ta gjerne kontakt med meg.

Thor Hals
Ordfører
 

 

Tips en venn Skriv ut