A A A
Askim Regn 18
ordførere

Vi bygger ny kommune

Tirsdag 18. april var ordførerne og rådmennene i Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg samlet på Spydeberg prestegård for å forberede kommunesammenslåing.

En felles strategisk prosjektplan og navneprosess sto på agendaen.

Alle innbyggere vil bli invitert til å komme med navneforslag via kommunenes nettsider.

Saker som skal behandles politisk fremover er:

  • Navn på den nye kommunen
  • Mandat for Fellesnemnda (det politiske beslutningsorganet for den nye kommunen)
  • Valg av medlemmer til Fellesnemnda og partssammensatt utvalg (PSU)
  • Ansettelse av prosjektleder (som blir den nye rådmannen fra 1. januar 2020)

Kommunene vil behandle sakene samtidig i egne formannskap den 18. mai og i egne
kommune-/bystyrer 1. juni.

Under forutsetning av stortingsvedtak om kommunesammenslåing 8. juni, vil første møte i Fellesnemda vil bli satt opp rett etter dette.

Den 12. juni planlegges det et felles kommune-/bystyremøte som vil drøfte prosessene.

 

Tips en venn Skriv ut