A A A
Askim Kraftig regn 15
Bilde av 133 kommunestyrepolitikere 12

Offisiell oppstart av kommunesamarbeidet for de fem kommunene

Det ble en lang, men interessant kveld for politikere, administrasjon og fremmøtte i Askim kulturhus 12. juni.

FELLES KOMMUNESTYREMØTE FOR ALLE DE FEM KOMMUNENE
Ettermiddagen startet med et felles kommunestyremøte for alle de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Dette var første gangen alle de 133 lokalpolitikerne var samlet til et felles møte.

Fylkesmann Trond Rønningen var møteleder. Etter godkjenning av innkalling og dagsorden, var det orientering om prosess og status i den enkelte kommune, presentert av ordførerne. Kommunestyrerepresentantene kunne deretter komme med innlegg og replikker etter at ordførerne hadde orientert.

Her er noen av sakene:

Navn på kommunen​
Følgende status ble orientert om i møtet:
Askim: Flertall for Askim 
Eidsberg: Enstemmig for Smaalenene
Hobøl: Flertall for Askim
Spydeberg: Flertall for Smaalenene
Trøgstad: Enstemmig for Smaalenene

Antall medlemmer i den nye kommunestyret
Alle kommunene med unntak av Eidsberg innstilte opprinnelig på 45 representanter i det nye kommunestyret. Eidsberg ønsket opprinnelig 49 representanter, men endret til 45 representanter etter kommunestyremøtet senere samme kveld.

Valg av revisor til Fellesnemnda
IKS Kommunerevisjon er ønsket av samtlige kommuner.

Her kan du lese protokollen fra fellesmøtet


EGNE, ORDINÆRE KOMMUNESTYREMØTER
Etter fellesmøtet gikk representantene videre til egne, ordinære kommunestyremøter. Med bakgrunn i fellesdrøftingene gikk de gjennom sine egne tidligere vedtak. Vedtakene ble enten fortsatt bekreftet eller justert noe i forhold til tidligere.

Protokollene fra møtene kan du lese her:
Møte i Askim bystyre
Møte i Eidsberg kommunestyre
Møte i Hobøl kommunestyre
Møte i Spydeberg kommunestyre
Møte i Trøgstad kommunestyre

 

KONSTITUERING AV FELLESNEMND
Tilslutt var det samling på Askim kulturhus igjen, denne gangen for Fellesnemnda som konstituerte seg. Følgende saker stod på dagsorden:

Sak 1: Valg av leder og nestleder til Fellesnemnda
Det forelå allerede forslag om Thor Hals som leder og Erik Unaas som nestleder. I møtet kom det opp ytterligere et forslag om Petter Schou som leder og Kathrine Hestø Hansen som nestleder.
Det siste forslaget falt etter avstemming, og det ble fattet vedtak om at Thor Hals blir leder og Erik Unaas nestleder i Fellesnemnda.

Sak 2: Felles partssammensatt utvalg
Denne saken utsettes til neste møte som holdes 19. juni

Sak 3: Agenda for neste møte 19. juni
Agendaen kan du se her

Her kan du lese protokollen fra møtet i Fellesnemnda

 

Tips en venn Skriv ut