A A A
Askim Kraftig regn 15
Lines_blomster

Næring

Næringslivet har alltid sett muligheter i Askim. Dette er fordi byen er et naturlig sentrum i Indre Østfold-regionen og fordi Askim satser som næringskommune.

Askim kommune legger til rette for samhandling mellom det offentlige og næringslivet. Vår oppgave er å stimulere til nyetableringer, gi informasjon og veiledning, samt være en aktiv pådriver i en arealplanlegging som sikrer fremtidens behov for næringsareal.

Strategienheten ivaretar plan- og utviklingsoppgaver og myndighetsutøvelse innenfor samfunnsplanlegging

Team arealutvikling, bolig og næring er bindeleddet mellom næringsaktører og kommunen

Askim, Spydeberg og Hobøl har felles landbruksforvaltning. Her kommer du til Landbrukskontorets nettsider

Tips en venn Skriv ut