A A A
Askim Kraftig regn 15
Taste telefonnummer

Nød- og vakttelefoner

Nød- og vakttelefoner
triangle38.png
Nødnummer i Norge
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Nødnummer for døve 1412

 

Enhet Telefonnummer
Nød- og vaktnummer

Alarmtelefon for barn og unge
 
116 111

Bankenes meldingstjeneste (ved tap av kredittkort)
 
08989

Barnevernvakt
 
91 38 92 93

Ekstravakt smådyr - Fredrikstad dyrehospital (døgnvakt)
 
69 30 48 30

Ekstravakt smådyr - Jeløy dyreklinikk (døgnvakt)
 
69 91 10 90

Ekstravakt smådyr - Spydeberg smådyrsykehus
 
69 83 39 00

Fortum (melding av feil på strøm utenom arbeidstid)
 
81 54 44 99

Giftinformasjon (døgnåpen)
 
22 59 13 00  

Hjelpemiddelsentralen (for akutt reparasjon av hjelpemidler etter kl. 15.00)
 
48 04 21 90

Krisesenteret i Indre Østfold
 
69 89 45 69

Legevakt
 
116 117

Mattilsynet, dyrevernnemnda
 
06040

Tannlegevakten i Østfold
 
69 11 77 99

Vaktapoteket
(hverd 08.30-19.00, lørd 10.00-17.00, sønd/helligd 17.00-19.00)
 
69 00 24 00

Vaktmester / Bygningsvakt - døgnvakt kommunen
 
41 54 22 02

Vann og avløp - døgnvakt kommunen
hendelser på det kommunale vann- og avløpsnettet
 
90 56 56 56

Veterinærvakt
 
69 22 10 90

Viltvakt
 
41 44 59 33

Vegvakt - strøing og brøyting (november - april)
 
416 01 800
   
 
Tips en venn Skriv ut