A A A
Askim Regn 18
Direkte innsyn

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring vil si at du som særlig berørt part kan komme med en skriftlig uttalelse. Med bakgrunn i høringsuttalelser kan konsekvensene av offentlige tiltak vurderes bedre før det fattes en beslutning.

Planer til høring finner du til venstre. Elektronisk høringssvar finner du under Selvbetjening.


Om høringer
I kommunene er høringer om reguleringsplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 11-14. Bakgrunnen for dette er at reguleringsplaner og kommuneplaner etter vedtak er juridisk bindende. Kommunen har plikt til å legge til rette for medvirkning og samarbeide med interesserte private og offentlige parter (PBL §§ 1-4 og 5-1). Statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen har plikt til å bidra i planarbeidet (PBL § 3-2).

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Nøkkelord:
høring høringer part høringssvar svar
Tips en venn Skriv ut

Kommentere en høring?

Har du kommentarer eller forslag til en høring, kan de sendes til kommunen via brev til
Askim kommune, postboks 2003, 1802 Askim
eller via epost til postmottak@askim.kommune.no.

 

Du kan også sende dine forslag via det elektroniske skjemaet "Offentlig høring - høringssvar" som vil ligge med i hver høring. Skjemaet finner du i boksen "Selvbetjening".
Mottatte forslag blir publisert i høringene etter hvert som de kommer inn.