A A A
_MG_6408

Fakta om Askim

Askim er en av Østfolds 6 byer og er regionsenter i Indre Østfold. Kommunen ligger sentralt ved E18. Næringslivet er omfattende og variert, og det legges vekt på å skape et godt sosialt, fysisk og kulturelt miljø.

"Kraftsenteret Askim" er bystyrets visjon for utviklingen. Denne visjonen ble formulert i 1992 og har vært grunnlaget for utviklingen fram mot den regionsenterfunksjonen Askim har i dag.

FAKTA OM ASKIM:

 • Innbyggere: 15.315 pr. 1. januar 2013
 • Ca. 70 nasjonaliteter
 • Norges 9. største innvandrerkommune mht. prosentandel og Østfolds største innvandrerkommune
 • 18,5 % innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre
 • 5,6 % fra EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand
 • 12,9 % fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand


Areal: 68 km2
Avstand til Oslo: Ca. 45 min/bil
Avstand til Sverige: Ca. 30 min/bil
Høyde over havet: 130,1 meter

 • En by i sterk utvikling
 • Handelssentrum og regionsenter i Indre Østfold
 • Hyggelig sentrum med lokale cafèer og møteplasser
 • Ett av Norges beste badeland – Østfoldbadet – midt i byen
 • Stor tilvekst av næringsliv og innbyggere
 • Gode boligmråder både i og utenfor sentrum
 • Byggeklare boligtomter
 • Godt skole- og barnehagemiljø
 • Ny ungdomsskole (720 elever) ferdig til skolestart 2013
 • Nærhet til natur og friluftsliv og aktiviteter
 • Blomstrende kulturliv og regionalt kulturhus
 • Ledige næringseiendommer
Mange regionale funksjoner og aktiviteter knyttet til næringsliv, handel, offentlige virksomheter, helse, kultur og fritid, er idag lokalisert til Askim.

Bli med på en rask gjennomgang av Askim kommunes historie her eller klikk på Historiske glimt i venstre menylinje
Tips en venn