A A A
Askim Kraftig regn 16
Bilde av blyant og kalkulator

Anbud på flyktningeboliger

08.07.16
2. gangs utlysning: Konkurransegrunnlag angående anskaffelse av flykningeboliger ligger nå ute på Doffin
Bilde av hus på tavle

Anbud på framleieboliger

07.07.16
2. gangs utlysning: Konkurransegrunnlag angående anskaffelse av private utleieboliger med kommunal tildelingsrett ligger nå ute på Doffin.
puzzle hand_400x267

Bystyrets vedtak om kommunereformen

24.06.16
Bystyret i Askim fattet 22. juni vedtak om kommunereformen